top of page

BASISPAKKET

Bij het basispakketje help ik jullie met dat eerste duwtje in de rug. Vooreerst zullen we een grondige analyse maken, waarbij het bepalen van een thema het belangrijkste element zal zijn. Dit thema zal dan de rode draad worden in jullie ontwerp van de organisatie. 

 

Naast het bepalen van het thema, zullen we ook een algemeen budget uitwerken met een bijhorende planning. Aan de hand van deze gegevens leg ik jullie een waaier aan leveranciers voor, die jullie zelf kunnen contacteren.

Van zodra jullie gestart zijn, help ik jullie met het opstellen van een draaiboek. In dit draaiboek zullen alle details komen te staan, waarmee jullie alle betrokken partijen kunnen informeren. Denk hierbij aan jullie suite, daggasten, leveranciers, enzovoort. 

 

Op de dag zelf, ben ik ook jullie ceremoniemeester die er voor zorgt dat alles goed verloopt, zoals jullie het willen.

basis-pakket.jpg

BASISPAKKET

Samengevat

  • Behoefteanalyse voor het bepalen van jullie thema

  • Budget

  • Planning

  • Keuze leveranciers

  • Draaiboek huwelijksdag

  • Ceremoniemeester op jullie grote dag

NET IETS MEER?

Zie Zilveren Pakket

bottom of page